2013 – Wim Biewenga blijft de gewenning een stap voor 

Wim Biewenga blijft de gewenning een stap voor 

Diever. 
In de loop der jaren vestigden diverse kunstenaars uit andere delen van Nederland zich in de idyllische dorpskernen en landelijke omgeving van de Drentse gemeente Westerveld.

De In ’t Zandt (Groningen) geboren kunstenaar Wim Biewenga is één van hen. Hij woont en werkt in Havelte, de grootste kern van fusiegemeente Westerveld. Een presentatie van zijn werk in de hal van het gemeentehuis in Diever kon dus niet uitblijven. 

Vormonderzoek 
Wie vooral ouder werk van Wim Biewenga (1939) kent, wordt behoorlijk op het verkeerde been gezet door zijn recente schilderijen, tekeningen en objecten. Toch zijn de veranderingen die in de loop der jaren plaats vonden minder vreemd dan ze misschien lijken. De kunstenaar hield zich altijd intensief bezig met vormonderzoek. Hij experimenteert graag en veel met diverse beeldmiddelen. Dialogen met verf, experimenten met beelddragers, het openbreken van de beperkingen van het platte vlak en ruimtelijke verkenningen resulteerden in beeldende kunst waarin hij steeds verschillende kanten van dezelfde medaille laat zien. Aanvankelijk manifesteerde Biewenga zich vooral als de kunstenaar met een sterke fascinatie voor lyrisch abstracte schilderkunst. In zijn recente werk is daar weinig van overgebleven. Ook de verhalende benadering, die zich in ouder werk op verschillende niveaus openbaarde, is verdwenen. De focus van de kunstenaar is steeds verder opgeschoven naar het opbouwen van evenwichtige, abstracte composities waarin de intuïtieve  benadering van weleer heeft plaatsgemaakt voor een doordachte manier van bouwen en construeren. Tegenwoordig denkt Biewenga voornamelijk in structuren. Als er al sprake is van een emotionele component, dan wordt die veel nadrukelijker dan vroeger streng geregisseerd. Alle overdaad aan middelen en effecten wordt uitgebannen.       

Vernieuwen 
Feitelijk doet Wim Biewenga, wat de meeste kunstenaars doen. Hij laat zich leiden door behoefte aan onderzoek, door materiële, formele en picturale verkenningen. Als gevolg daarvan blijft zijn werk zich verder ontwikkelen en  vernieuwen. Nieuwe ontdekkingen, vondsten en bevindingen worden beeld bepalend. Dit neemt niet weg dat ze voortkomen uit het werk dat de kunstenaar in het verleden maakte. Via dunne lijnen blijven ze verbonden met die persoonlijke ontwikkeling. Het belangrijkste is dat de kunstenaar verder wil. Hij wordt gedreven door een drang omte weten wat er allemaal mogelijk is. Die instelling impliceert dat hij de gewenning steeds een stap voor blijft. Met een slag om de arm kan zijn recente werk zakelijker en geometrisch abstract genoemd worden. Toch is de emotionele beleving niet verdwenen. Die manifesteert zich nu echter vooral in kleurgebruik en verfhuid.   

© Copyright 2013: Wim van der Beek

Meppeler courant dd 27-11-2013