Jan van Hoof Galerie

Uitgelicht uit recensie expositie Jan van Hoof :

In de schilderijen van Wim Biewenga blijft de zoektocht, waarin gezocht,
geschoven en veranderd wordt, zichtbaar. Soms lijkt het relatie te hebben met
de realiteit. en inderdaad, Wim Biewenga heeft als uitgangspunt vaak de
werkelijkheid. Hij kijkt naar de wereld om hem heen en herkent het samenspel
van lijnen en vlakken en formuleert die indrukken op een abstracte wijze. En
soms zijn die associaties in zijn werk nog zichtbaar, Ook al leiden ze een eigen
leven. Het is nooit een pasklaar beeld, het stijgt boven de gedachte uit.
Daardoor wordt de kijker uitgenodigd, om niet zonder meer het beeld in de
werkelijkheid te plaatsen. Het blijft zijn eigen verhaal vertellen, maar door
ervoor open te staan en het toe te laten, wordt het ook een verhaal van de
kijker zelf.

Eenzelfde aspect herkent men in de constructies, opgebouwd uit ogenschijnlijk
waardeloos materiaal, speelse objecten, die de derde dimensie opzoeken.
Zijn tekeningen lijken bijna gedachteloos op papier gezet, en geven op subtiele
wijze zijn manier van kijken en werken weer.